Utpasseringskontroll

Tyvärr är det inte helt ovanligt att personal lämnar arbetsplatsen med varor utan att betala eller deklarera för dessa. Med utpasseringskontroller kommer man kunna finna avvikande beteende hos personal och därmed ha en grund till att vidta vidare åtgärder med exempelvis utökade kontroller och övervakning. Erkänner någon ett brott på plats kommer man kunna ingripa direkt, tillkalla polis och upprätta en polisanmälan. En stöld, snatteri eller bedrägligt beteende är en grund för att kunna avskeda en personal med omedelbar verkan.

Bevakningsföretaget utser platsen för kontrollen tillsammans med den ansvariga på arbetsplatsen. Väktaren som utför kontrollen är alltid uniformerad och bär giltig väktarlegitimation väl synlig på bröstfickan. Fackliga förhandlingar, centralt eller lokalt skall alltid ha genomförts innan utpasseringskontroller får äga rum. Personalen skall vara väl informerade om att MBL-förhandlingar hållits, att kontrollerna godkänts och att dom kommer utföras med slumpmässigt utvalda tidsintervaller.

försäljningskontroller

Försäljningskontroller

forsaljningskontroller 600x284

Interna Kontroller

Intresseanmälan

Låt oss träffas & göra en säkerhetsanalys i er verksamhet där vi identifierar behoven & skräddarsyr en komplett trygghets- & säkerhetspaket. Med PreSäkra AB säkerhetstjänster sänker vi ert externa samt interna svinn.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande