Försäljningskontroller

Det finns ett stort mörkertal där många kassörer fuskar med kontanthanteringen. PreSäkra utför försäljningskontroller under slumpmässiga förhållanden. Vid denna kontroll uppmärksammar vi om rätt registrering sker i kassan och att korrekt kvitto lämnas ut till kontrollanten. Under dessa kontroller är man totalt två väktare där väktare nr 2 har som uppgift att notera/rapportera vad som sker.

En vanlig förstasignal vid fusk är ovanligt många felaktiga kassaredovisningar med såväl plus- som minusdifferenser i kassan. PreSäkra arbetar varje dag med dessa specifika uppdrag och griper kassörer regelbundet runt om hela landet. All rapportering sker till beställaren av uppdraget så att denne kan vidta lämplig åtgärd mot personalen.

utpasseringskontroll

Utpasseringskontroll

forsaljningskontroller 600x284

Internakontroller

Forsaljningskontroller 1 600x300

Intresseanmälan

Låt oss träffas & göra en säkerhetsanalys i er verksamhet där vi identifierar behoven & skräddarsyr en komplett trygghets- & säkerhetspaket. Med PreSäkra AB säkerhetstjänster sänker vi ert externa samt interna svinn.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande