Butikskontrollant

Optimal lösning för dig med butik och svinn. PreSäkra erbjuder uppdrag med butikskontroller, en av våra specialiteter som vi har en lång erfarenhet av. Detta är en tjänst som utförs av väktare med specialistutbildning. Denne arbetar normalt inom olika former av dagligvaruhandel med ett och samma syfte, att uppmärksamma och ingripa vid olika former av svinn.
Ett ingripande vid svinn av brottslig art medför oftast en anmälan där PreSäkra sköter direktkontakt med polisen. Du som ägare eller butikspersonal behöver inte ta några risker eller diskussioner med gärningsmannen. Vi sköter all handläggning.

 Våra butikskontrollanter arbetar på ett professionellt och obemärkt sätt vilket gör det svårt för gärningsmannen att uppmärksamma oss. Våra butikskontrollanter arbetar alltid civilt med vardagliga kläder för att smälta in i omgivningen. Vid ett eventuellt ingripande eller vid en kontroll kommer kontrollanten att uppvisa medhavd id-handling.

Uniformerad Bevakning

PreSäkras uniformerade väktare patrullerar arbetsplatsen och säkerställer trygghet och ordning.

Stationär bevakning

Våra stationära uppdrag består av fler olika tjänster som kan sammanställs till en heltäckande bevakning

Butikskontrollant

Vi erbjuder uppdrag med butikskontroller, en av våra absoluta specialiteter där vi kan briljera med många års erfarenhet och fantastisk statistik.

Rondering

Rondering är en förebyggande lösning att förhindra skador som kan uppstå genom slarv eller brottslig verksamhet.

Receptionist

Alla våra receptionister är utbildade väktare och handplockade för detta specifika ändamål.

Ordningsvakt

Förutom arbete i t.ex. varuhus, gågator, centralstationer och domstolar, även arbete på restaurang, nattklubb och vid speciella arrangemang.

Försäljningskontroller

Det finns ett stort mörkertal där många kassörer fuskar med kontanthanteringen. Vi utför försäljningskontroller under slumpmässiga förhållanden.

Utpasseringskontroll

Tyvärr är det inte helt ovanligt att personal lämnar arbetsplatsen med varor utan att betala eller deklarera för dessa.

Interna kontroller

Vi utför försäljningskontroller där väktare bl.a. genomför ett köp och dokumenterar vad som sker med kassaregistrering och kvittohantering.

Larm

Tack vare samarbete med några av marknadens ledande leverantörer av larmlösningar kan vi som leverera en helhetslösning till dig som privatperson eller till ditt företag.

Fastighetsjour

Vår fastighetsjour är en trygghet och rycker ut när kunden ringer och behöver akut hjälp ex. när delar av en fastighet blivit strömlös, vid akut läckage eller skadegörelse.

Evangemang

Har du planer på att arrangera ett evenemang eller behöver säkerhetspersonal till ett festival eller mässa så finns PreSäkra där med rätt man på rätt plats.

Säkerhetsutbildningar

PreSäkra erbjuder dig och din personal säkerhetsutbildningar inom olika områden som bevakning och säkerhetstänk. Dessa utbildningar ger er personal en kunskap om hur man enkelt kan upptäcka och agera mot misstänkta kunder under säkra och riskfria förhållanden.

Intresseanmälan

Låt oss träffas & göra en säkerhetsanalys i er verksamhet där vi identifierar behoven & skräddarsyr en komplett trygghets- & säkerhetspaket. 

Med PreSäkra AB säkerhetstjänster sänker vi ert externa samt interna svinn.

Kontakta oss